vineri , 19 iulie 2024
panduriics.ro

MECI PANDURII – CSMS IAŞI / Spectatorii sunt rugaţi să intre în stadion numai prin porţile de acces specificate pe bilete

Meciul dintre Pandurii Târgu Jiu şi CSMS Iaşi din etapa a 4-a a Ligii I nu vor fi deschise toate sectoarele din tribunele Stadionului Municipal din Severin. Pentru a nu se creea îmbulzeală la porţile de acces spectatorii sunt rugaţi să intre numai prin porţile de acces care corespund locului de pe biletul de acces în stadion.

La meciul din etapa a 4-a a Ligii I dintre Pandurii Târgu Jiu şi CSMS Iasi se vor deschide următoarele porți:
– Intrarea oficială prin care au acces spectatorii cu bilete la loje și tribuna VIP
– POARTA 1 prin care are acces presa precum şi spectatorii cu bilete la tribuna 0,și I B.
– POARTA 2 – au acces spectatorii cu bilete la tribuna I B.
– POARTA 4 – au acces spectatorii cu bilete la peluza sud .
– POARTA 5 – au acces spectatorii cu bilete tribuna II
– POARTA 6 – au acces spectatorii cu bilete la tribuna II.
Porțiile stadionului se deschid la ora 17.00.
Intrarea spectatorilor se face pe bază de bilete numai pe la aceste porți (pe bilet este imprimat nr.tribunei, sectorului, rândului, locului) folosind sistemul de turnicheți.
Biletul se trece prin turnichetul special destinat tribunei și sectorului pentru care acesta a fost setat. Introducerea unui bilet care are imprimat numărul altei tribune sector,rînd ,sau loc decît cel pentru care a fost setat turnichetul duce la blocarea acestuia și la scoaterea spectatorului din rănd. Spectatorii sunt rugați să se prezinte cu documentele de acces din timp numai la porțile indicate pe bilet și să ocupe rând în dreptul turnichetului setat pentru tribuna si sectorul specificat pe bilet În stadion spectatorul ocupă numai locul indicat pe bilet.

CONFORM LEGII 4/2008 MODIFICATA CU LEGEA 10/2012 spectatorii au următoarele obligații:

ART. 18
(1) Spectatorii sunt obligaţi sã respecte cu stricteţe mãsurile stabilite de organizatori şi forţele de ordine, pe traseele de deplasare cãtre/de la locurile de desfãşurare a competiţiilor şi jocurilor sportive, în apropierea şi în interiorul bazelor sportive.
(2) La solicitarea forţelor de ordine sau a personalului de ordine şi siguranţã, spectatorii au obligaţia de a prezenta documentele de acces şi, dupã caz, actele de identitate.
(3) Spectatorii au obligaţia de a prezenta, la solicitarea forţelor de ordine sau a personalului de ordine şi siguranţã, materialele de publicitate vizualã aflate asupra lor.
 ART. 19
(1) În incinta arenei sportive, spectatorii sunt obligaţi sã respecte ordinea, siguranţa şi regulile stabilite de organizator.
(2) Spectatorului care refuzã sã se supunã controlului corporal sumar şi al bagajelor, efectuat de personalul de ordine şi siguranţã, sau care sãvârşeşte, înainte de a intra în arena sportivã ori în momentul intrãrii, fapte de naturã penalã sau contravenţionalã în legãturã cu competiţia sau jocul sportiv respectiv nu i se permite accesul în arena sportivã.
Spectatorilor le este interzis:
Spectatorilor le este interzis:
a) sã pãtrundã sau sã încerce pãtrunderea în incinta bazei sportive ori, dupã caz, a arenei sportive fãrã documente de acces sau prin încãlcarea normelor legale de acces stabilite de organizator;
b) sã foloseascã, în scopul pãtrunderii în incinta arenei sportive, documente de acces individualizate care nu le aparţin şi care, potrivit normelor stabilite de organizator, pot fi folosite doar de cãtre titular;
    c) sã pãtrundã în stare vãditã de beţie sau sã consume bãuturi alcoolice în arena sportivã;
———–
Litera c) a art. 20 a fost modificatã de pct. 23 al art. I din LEGEA nr. 10 din 6 ianuarie 2012 publicatã în MONITORUL OFICIAL nr. 21 din 11 ianuarie 2012.
d) sã introducã sau sã încerce introducerea de bãuturi alcoolice în arena sportive,peturi , sticle cu apă șau bauturi racoritoare.Apa ,băuturile răcoritoare se servesc numai în pahare de plastic.
e) sã introducã în arena sportivã inscripţii, embleme, pancarte, bannere, afişe, steaguri sau alte suporturi ce conţin simboluri, sloganuri, imagini ori texte cu conţinut obscen;
f) sã refuze prezentarea documentelor de acces şi, dupã caz, a actelor de identitate, la solicitarea justificatã a forţelor de ordine sau a personalului de ordine şi siguranţã;
g) sã refuze supunerea la efectuarea controlului corporal preventiv şi al bagajelor de cãtre forţele de ordine;
h) sã ocupe alte locuri decât cele prevãzute pe documentele de acces, urmat de refuzul eliberãrii acestora la avertismentul verbal al reprezentanţilor societãţii specializate de protecţie şi pazã sau al forţelor de ordine;
i) sã arunce asupra celorlalţi spectatori, asupra oficialilor sau a jucãtorilor, asupra forţelor de ordine sau a personalului de ordine şi siguranţã, asupra bunurilor mobile şi imobile aflate în incinta bazei sportive, precum şi în direcţia suprafeţei de joc cu obiecte de orice fel sau cu substanţe corozive ori care murdãresc;
j) sã escaladeze gardurile care delimiteazã spaţiul de joc sau gardurile interioare de separare a sectoarelor;
k) sã se caţere pe gardul care delimiteazã spaţiul de joc de tribunã;
 l) sã provoace ori sã participe efectiv la scandal în incinta bazei sportive ori, dupã caz, a arenei sportive;
————
Litera l) a art. 20 a fost modificatã de pct. 24 al art. I din LEGEA nr. 10 din 6 ianuarie 2012 publicatã în MONITORUL OFICIAL nr. 21 din 11 ianuarie 2012.
m) sã sãvârşeascã fapte, acte sau gesturi obscene, sã profereze ori sã scandeze injurii, cuvinte sau expresii jignitoare ori vulgare, precum şi ameninţãri cu acte de violenţã împotriva celorlalţi spectatori, oficiali, jucãtori sau a bunurilor acestora;
n) sã profereze ori sã scandeze injurii, cuvinte sau expresii jignitoare ori vulgare la adresa forţelor de ordine sau a personalului de ordine şi siguranţã;
o) sã ameninţe cu acte de violenţã forţele de ordine sau personalul de ordine şi siguranţã;
p) sã îşi ascundã faţa cu articole de îmbrãcãminte sau alte accesorii, cu intenţia de a împiedica identificarea;
r) sã scrie sau sã deseneze pe pereţii imobilelor, pe garduri sau pe alte obiecte amplasate în baza sportivã sau în arena sportivã;
s) sã dezlipeascã sau sã distrugã reclamele, anunţurile şi afişele expuse de organizator în incinta bazei sau a arenei sportive, precum şi sã deterioreze, sã ridice sau sã mute semnele ori indicatoarele amplasate de organizator, pentru facilitarea accesului în arenã, sau a celor care semnaleazã existenţa unui pericol pentru viaţa persoanelor;
ş) sã ridice sau sã mute, fãrã drept, barajele, gardurile ori alte obstacole amplasate de organizator sau de cãtre forţele de ordine, pentru delimitarea sectoarelor de tribunã ori peluzã, pentru separarea grupurilor de suporteri şi a terenului de joc de tribunã, inclusiv pe cele amplasate cu caracter temporar;
t) sã amplaseze emblemele, pancartele, bannerele, afişele, steagurile sau alte mijloace de publicitate vizualã în alte locuri decât cele stabilite de organizator;
ţ) sã nu respecte regulile stabilite de organizator privind deplasarea spectatorilor în incinta arenei sportive;
u) sã nu respecte mãsurile de ordine dispuse de organizator sau de comandantul forţelor de ordine, în cazul producerii unor catastrofe, calamitãţi naturale sau al altor pericole;
v) sã refuze pãrãsirea imediatã a arenei sportive, dacã mãsura evacuãrii a fost dispusã de cãtre personalul de ordine şi siguranţã sau de cãtre forţele de ordine.

SANCȚIUNI CARE SE APLICĂ SPECTATORILOR:
ART. 21
Încãlcarea dispoziţiilor prezentei legi atrage, dupã caz, rãspunderea civilã, disciplinarã, contravenţionalã sau penalã.
ART. 22
Sãvârşirea, de cãtre spectatori sau de cãtre oficiali, în incinta bazei sau a arenei sportive, a faptelor prevãzute la art. 20 constituie contravenţii, dacã nu s-au produs vãtãmãri ale integritãţii corporale sau ale sãnãtãţii ori pagube materiale, şi se sancţioneazã dupã cum urmeazã:
a) cu amendã de la 80 lei la 200 lei sau prestarea a 50-100 ore de activitãţi în folosul comunitãţii, faptele prevãzute la art. 20 lit. a), b), h), r), s) şi ţ);
b) cu amendã de la 150 lei la 400 lei sau prestarea a 70-120 ore de activitãţi în folosul comunitãţii, faptele prevãzute la art. 20 lit. g), k), m), n) şi t);
c) cu amendã de la 250 lei la 750 lei sau prestarea a 100-150 ore de activitãţi în folosul comunitãţii, precum şi cu sancţiunea contravenţionalã complementarã de interzicere a accesului la competiţiile şi jocurile sportive de genul celor la care aceştia au sãvârşit fapta pe o perioadã de 6 luni, faptele prevãzute la art. 20 lit. c), d), e), f), j), o), u) şi v);
d) cu amendã de la 500 lei la 1.500 lei sau prestarea a 120-200 de ore de activitãţi în folosul comunitãţii, precum şi cu sancţiunea contravenţionalã complementarã de interzicere a accesului la competiţiile şi jocurile sportive de genul celor la care aceştia au sãvârşit fapta pe o perioadã de un an, faptele prevãzute la art. 20 lit. i), l), p) şi ş);
———–
Litera d) a art. 22 a fost modificatã de pct. 25 al art. I din LEGEA nr. 10 din 6 ianuarie 2012 publicatã în MONITORUL OFICIAL nr. 21 din 11 ianuarie 2012.
    e) abrogatã.
———–
Litera e) a art. 22 a fost abrogatã de pct. 26 al art. I din LEGEA nr. 10 din 6 ianuarie 2012 publicatã în MONITORUL OFICIAL nr. 21 din 11 ianuarie 2012.
  ART. 23
În cazul contravenţiilor prevãzute la art. 3 pct. 2, 4, 23, 24 şi 31 din Legea nr. 61/1991  pentru sancţionarea faptelor de încãlcare a unor norme de convieţuire socialã, a ordinii şi liniştii publice, republicatã, sãvârşite de cãtre suporteri înainte şi dupã desfãşurarea competiţiei sau jocului sportiv, în afara bazei sportive, care au legãturã cu competiţia ori jocul în cauzã, pe lângã sancţiunea principalã stabilitã de actul normativ, agentul constatator aplicã şi sancţiunea contravenţionalã complementarã de interzicere a accesului la competiţiile şi jocurile sportive de genul celor la care aceştia au sãvârşit faptele, dupã cum urmeazã:
    a) pe o perioadã de 6 luni, pentru faptele prevãzute de pct. 23 şi 31;
    b) pe o perioadã de un an, pentru faptele prevãzute de pct. 2, 4 şi 24.
———–
Art. 23 a fost modificat de pct. 27 al art. I din LEGEA nr. 10 din 6 ianuarie 2012 publicatã în MONITORUL OFICIAL nr. 21 din 11 ianuarie 2012.
ART. 24
Incitarea în public sau prin mass-media la acte de violenţã, în legãturã cu competiţia sau jocul sportiv, de cãtre conducãtorii de cluburi, oficiali ori sportivi constituie contravenţie şi se sancţioneazã cu amendã de la 3.000 lei la 10.000 lei.
———-
Art. 24 a fost modificat de pct. 28 al art. I din LEGEA nr. 10 din 6 ianuarie 2012 publicatã în MONITORUL OFICIAL nr. 21 din 11 ianuarie 2012.
ART. 25
(1) Cumpãrarea în scop de revânzare a biletelor sau a oricãror documente de acces la competiţii şi jocuri sportive, precum şi vânzarea acestora la suprapreţ constituie contravenţie şi se pedepseşte cu amendã de la 1.000 lei la 3.000 lei.
(2) Biletele sau celelalte documente de acces, care fac obiectul contravenţiei, se confiscã şi se returneazã organizatorului dupã desfãşurarea competiţiei sau a jocului sportiv pentru care acestea au fost emise.
ART. 26
(1) Sãvârşirea de cãtre organizator a urmãtoarelor fapte constituie contravenţie şi se sancţioneazã dupã cum urmeazã:
a) cu amendã de la 3.000 lei la 10.000 lei nerespectarea oricãreia dintre obligaţiile prevãzute la art. 10 alin. (1) lit. a), b), j), l), m), n), o), p), s), ş), v), x) şi la art. 10 alin. (2) lit. a), c), d), h), i), j) şi k);
 b) cu amendã de la 10.000 lei la 30.000 lei nerespectarea oricãreia dintre obligaţiile prevãzute la art. 10 alin. (1) lit. c), d), f), g), h), ţ), y) şi la art. 10 alin. (2) lit. e), f) şi l);
———–
Litera b) a alin. (1) al art. 26 a fost modificatã de pct. 29 al art. I din LEGEA nr. 10 din 6 ianuarie 2012 publicatã în MONITORUL OFICIAL nr. 21 din 11 ianuarie 2012.
 c) cu amendã de la 30.000 lei la 50.000 lei şi suspendarea pe o perioadã de la o lunã la 6 luni a dreptului de a organiza competiţii sau jocuri sportive pe teren propriu nerespectarea oricãreia dintre obligaţiile prevãzute la art. 10 alin. (1) lit. e), i), k), r), t) şi art. 10 alin. (2) lit. b) şi g).
———–
Litera c) a alin. (1) al art. 26 a fost modificatã de pct. 29 al art. I din LEGEA nr. 10 din 6 ianuarie 2012 publicatã în MONITORUL OFICIAL nr. 21 din 11 ianuarie 2012.
(2) Suspendarea dreptului de a organiza competiţii şi jocuri sportive se dispune de federaţia de specialitate, la propunerea organului constatator.
ART. 27
(1) Nerespectarea de cãtre personalul de ordine şi siguranţã, în incinta arenelor sportive, a obligaţiilor prevãzute în planurile de acţiune constituie contravenţie şi se sancţioneazã cu amendã de la 100 lei la 500 lei.
  (1^1) Constituie contravenţii sãvârşirea de cãtre societatea de pazã şi protecţie a urmãtoarelor fapte:
    a) prestarea serviciului de asigurare a ordinii şi siguranţei în incinta unei arene sportive, fãrã întocmirea prealabilã a planului de acţiune;
    b) neprezentarea spre aprobare, în termenul legal, a planului de acţiune întocmit pentru asigurarea ordinii şi siguranţei participanţilor la o competiţie sau un joc sportiv;
    c) nerespectarea mãsurilor stabilite de unitatea de jandarmi competentã teritorial cu ocazia aprobãrii planului de acţiune;
    d) folosirea agenţilor de pazã necalificaţi sau fãrã specializare, în condiţiile legii;
    e) nerespectarea numãrului de personal de ordine şi siguranţã stabilit prin planul de acţiune aprobat, pentru fiecare element de dispozitiv.
———–
Alin. (1^1) al art. 27 a fost introdus de pct. 30 al art. I din LEGEA nr. 10 din 6 ianuarie 2012 publicatã în MONITORUL OFICIAL nr. 21 din 11 ianuarie 2012.
  (1^2) Contravenţiile prevãzute la alin. (1^1) se sancţioneazã dupã cum urmeazã:
    a) cu amendã de la 500 lei la 1.000 lei, cele prevãzute la lit. b) şi c);
    b) cu amendã de la 2.000 lei la 5.000 lei, cele prevãzute la lit. d) şi e);
    c) cu amendã de la 5.000 lei la 15.000 lei, cea prevãzutã la lit. a).
———–
Alin. (1^2) al art. 27 a fost introdus de pct. 30 al art. I din LEGEA nr. 10 din 6 ianuarie 2012 publicatã în MONITORUL OFICIAL nr. 21 din 11 ianuarie 2012.
(2) Dispoziţiile Legii nr. 333/2003, cu modificãrile şi completãrile ulterioare, referitoare la rãspunderile şi sancţiunile prevãzute în sarcina societãţilor specializate de protecţie şi pazã şi a personalului acestora sunt aplicabile şi în cazul prestãrii serviciilor de ordine şi siguranţã în incinta arenelor sportive.
ART. 28
 (1) Constatarea contravenţiilor şi aplicarea sancţiunilor se fac de cãtre poliţişti şi jandarmi.
    (2) Constatarea contravenţiilor prevãzute la art. 22-25 şi aplicarea sancţiunilor în cazul acestora se fac şi de cãtre personalul poliţiei locale.
———–
Art. 28 a fost modificat de pct. 31 al art. I din LEGEA nr. 10 din 6 ianuarie 2012 publicatã în MONITORUL OFICIAL nr. 21 din 11 ianuarie 2012.
ART. 29
În cazul sãvârşirii contravenţiilor prevãzute în prezenta lege contravenientul poate achita, în termen de 48 de ore de la data încheierii procesului-verbal ori, dupã caz, de la data comunicãrii acestuia, jumãtate din minimul amenzii prevãzute, agentul constatator fãcând menţiune despre aceastã posibilitate în procesul-verbal.
    ART. 30
Contravenţiilor prevãzute de prezenta lege le sunt aplicabile prevederile Ordonanţei Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contravenţiilor, aprobatã cu modificãri şi completãri prin Legea nr. 180/2002, cu modificãrile şi completãrile ulterioare.
 ART. 31
(1) Fapta unei persoane cãreia i s-a interzis accesul la unele competiţii sau jocuri sportive de a încerca, folosind orice mijloace, sã pãtrundã ori de a pãtrunde în arena sportivã unde se desfãşoarã o competiţie sau un joc sportiv de genul celor pentru care s-a dispus interdicţia constituie infracţiune şi se pedepseşte cu închisoare de la o lunã la 3 luni sau cu amendã.
    (2) În cazul prevãzut la alin. (1) se dispune faţã de învinuit ori inculpat mãsura de siguranţã a interzicerii accesului la competiţiile sau jocurile sportive pe o perioadã de la un an la 2 ani, care se adaugã la perioada pentru care s-a dispus iniţial mãsura.
———-
Art. 31 a fost modificat de pct. 32 al art. I din LEGEA nr. 10 din 6 ianuarie 2012 publicatã în MONITORUL OFICIAL nr. 21 din 11 ianuarie 2012.
ART. 32
(1) Opunerea cu violenţã faţã de personalul de ordine şi siguranţã sau faţã de forţele de ordine ori împiedicarea acestora de a-şi exercita atribuţiile specifice, cu ocazia desfãşurãrii unei competiţii sau a unui joc sportiv, constituie infracţiune şi se pedepseşte cu închisoare de la 3 luni la 2 ani sau cu amendã, dacã fapta nu constituie o infracţiune mai gravã.
 (2) În cazul prevãzut la alin. (1) se dispune faţã de învinuit ori inculpat mãsura de siguranţã a interzicerii accesului la competiţiile sau jocurile sportive pe o perioadã de la 2 ani la 4 ani.
———-
Alin. (2) al art. 32 a fost modificat de pct. 33 al art. I din LEGEA nr. 10 din 6 ianuarie 2012 publicatã în MONITORUL OFICIAL nr. 21 din 11 ianuarie 2012.
 ART. 32^1
    (1) Pãtrunderea sau încercarea de pãtrundere fãrã drept, prin orice mijloace, pe suprafaţa de joc constituie infracţiune şi se pedepseşte cu închisoare de la 6 luni la un an şi mãsura interzicerii accesului la competiţiile sportive pe o perioadã de la un an la 2 ani.
    (2) Dacã pãtrunderea este însoţitã sau urmatã de acte de agresiune ori violenţã fizicã, pedeapsa este închisoarea de la un an la 2 ani şi mãsura interzicerii accesului la competiţiile sportive pe o perioadã de la 2 ani la 4 ani.
———–
Art. 32^1 a fost introdus de pct. 34 al art. I din LEGEA nr. 10 din 6 ianuarie 2012 publicatã în MONITORUL OFICIAL nr. 21 din 11 ianuarie 2012.
ART. 33
(1) Portul sau încercarea de a introduce în incinta arenei sportive cuţit, pumnal, şiş, box, castet ori alte asemenea obiecte, fabricate sau confecţionate anume pentru tãiere, împungere ori lovire, precum şi a dispozitivelor pentru şocuri electrice constituie infracţiune şi se pedepseşte potrivit dispoziţiilor Legii nr. 61/1991 , republicatã.
    (2) În cazul prevãzut la alin. (1) se dispune faţã de învinuit ori inculpat mãsura de siguranţã a interzicerii accesului la competiţiile sau jocurile sportive pe o perioadã de la un an la 3 ani.
———–
Art. 33 a fost modificat de pct. 35 al art. I din LEGEA nr. 10 din 6 ianuarie 2012 publicatã în MONITORUL OFICIAL nr. 21 din 11 ianuarie 2012.
ART. 34
(1) Deţinerea sau încercarea de a introduce în incinta arenei sportive substanţele iritant-lacrimogene sau cu efect paralizant ori alte asemenea materiale, substanţe sau obiecte constituie infracţiune şi se pedepseşte potrivit art. 29 alin. (1) din Legea nr. 60/1991, republicatã, dacã fapta nu constituie o infracţiune mai gravã.
 (2) În cazul prevãzut la alin. (1) se dispune faţã de învinuit ori inculpat mãsura de siguranţã a interzicerii accesului la competiţiile sau jocurile sportive pe o perioadã de la un an la 3 ani.
———-
Alin. (2) al art. 34 a fost modificat de pct. 36 al art. I din LEGEA nr. 10 din 6 ianuarie 2012 publicatã în MONITORUL OFICIAL nr. 21 din 11 ianuarie 2012.
ART. 35
(1) Confecţionarea, deţinerea, încercarea de a introduce, introducerea, folosirea sau orice altã operaţiune fãrã drept cu produse incendiare, materii explozive, inclusiv articole pirotehnice, indiferent de categorie, în incinta arenei sportive, constituie infracţiune şi se pedepseşte cu închisoare de la 2 ani la 5 ani.
    (2) În cazul prevãzut la alin. (1) se dispune faţã de învinuit ori inculpat mãsura de siguranţã a interzicerii accesului la competiţiile sau jocurile sportive pe o perioadã de la un an la 3 ani.
———–
Art. 35 a fost modificat de pct. 37 al art. I din LEGEA nr. 10 din 6 ianuarie 2012 publicatã în MONITORUL OFICIAL nr. 21 din 11 ianuarie 2012.
 ART. 36
(1) Utilizarea în arena sportivã a simbolurilor fasciste, rasiste sau xenofobe, rãspândirea ori deţinerea, în vederea rãspândirii, de asemenea simboluri în arena sportivã constituie infracţiune şi se pedepseşte potrivit art. 4 din Ordonanţa de urgenţã a Guvernului nr. 31/2002 privind interzicerea organizaţiilor şi simbolurilor cu caracter fascist, rasist sau xenofob şi a promovãrii cultului persoanelor vinovate de sãvârşirea unor infracţiuni contra pãcii şi omenirii, aprobatã cu modificãri şi completãri prin Legea nr. 107/2006, cu modificãrile şi completãrile ulterioare.
 (2) În cazul prevãzut la alin. (1) se dispune faţã de învinuit ori inculpat mãsura de siguranţã a interzicerii accesului la competiţiile sau jocurile sportive pe o perioadã de la un an la 3 ani.
———-
Alin. (2) al art. 36 a fost modificat de pct. 38 al art. I din LEGEA nr. 10 din 6 ianuarie 2012 publicatã în MONITORUL OFICIAL nr. 21 din 11 ianuarie 2012.
(3) Promovarea cultului persoanelor vinovate de sãvârşirea unei infracţiuni contra pãcii şi omenirii sau promovarea ideologiei fasciste, rasiste ori xenofobe prin propagandã, sãvârşitã prin orice mijloace în incinta arenei sportive, constituie infracţiune şi se pedepseşte potrivit art. 5 din Ordonanţa de urgenţã a Guvernului nr. 31/2002, aprobatã cu modificãri şi completãri prin Legea nr. 107/2006, cu modificãrile şi completãrile ulterioare.
 (4) În cazul prevãzut la alin. (3) se dispune faţã de învinuit ori inculpat mãsura de siguranţã a interzicerii accesului la competiţiile sau jocurile sportive pe o perioadã de la un an la 3 ani.
———-
Alin. (4) al art. 36 a fost modificat de pct. 38 al art. I din LEGEA nr. 10 din 6 ianuarie 2012 publicatã în MONITORUL OFICIAL nr. 21 din 11 ianuarie 2012.
   ART. 37
(1) Lovirea sau orice acte de violenţã cauzatoare de suferinţe fizice, sãvârşite în incinta arenei sportive, asupra unui alt spectator, care au pricinuit o vãtãmare ce nu necesitã îngrijiri medicale sau necesitã pentru vindecare îngrijiri medicale de cel mult 20 de zile, constituie infracţiune şi se pedepseşte potrivit legii penale.
 (2) În cazul prevãzut la alin. (1) se dispune faţã de învinuit ori inculpat mãsura de siguranţã a interzicerii accesului la competiţiile sau jocurile sportive pe o perioadã de la un an la 3 ani.
———-
Alin. (2) al art. 37 a fost modificat de pct. 39 al art. I din LEGEA nr. 10 din 6 ianuarie 2012 publicatã în MONITORUL OFICIAL nr. 21 din 11 ianuarie 2012.
(3) Fapta sãvârşitã în incinta arenei sportive asupra unui spectator, prin care s-a pricinuit o vãtãmare a integritãţii corporale sau a sãnãtãţii acestuia, care necesitã pentru vindecare îngrijiri medicale de cel mult 60 de zile, constituie infracţiune şi se pedepseşte potrivit legii penale.
 (4) În cazul prevãzut la alin. (3) se dispune faţã de învinuit ori inculpat mãsura de siguranţã a interzicerii accesului la competiţiile sau jocurile sportive pe o perioadã de la 2 ani la 4 ani.
———-
Alin. (4) al art. 37 a fost modificat de pct. 39 al art. I din LEGEA nr. 10 din 6 ianuarie 2012 publicatã în MONITORUL OFICIAL nr. 21 din 11 ianuarie 2012.
(5) Fapta sãvârşitã în incinta arenei sportive asupra unui spectator, prin care s-a pricinuit o vãtãmare a integritãţii corporale sau a sãnãtãţii acestuia, care necesitã pentru vindecare îngrijiri medicale mai mult de 60 de zile ori dacã a produs vreuna dintre urmãtoarele consecinţe: pierderea unui simţ sau organ, încetarea funcţionãrii acestora, o infirmitate permanentã fizicã ori psihicã, sluţirea, avortul sau punerea în primejdie a vieţii persoanei, constituie infracţiune şi se pedepseşte potrivit legii penale.
(6) În cazul prevãzut la alin. (5) se dispune faţã de învinuit ori inculpat mãsura de siguranţã a interzicerii accesului la competiţiile sau jocurile sportive pe o perioadã de la 3 ani la 5 ani.
———-
Alin. (6) al art. 37 a fost modificat de pct. 39 al art. I din LEGEA nr. 10 din 6 ianuarie 2012 publicatã în MONITORUL OFICIAL nr. 21 din 11 ianuarie 2012.
(7) În situaţia sãvârşirii faptelor de mai sus asupra unui oficial, a unui sportiv sau asupra unui reprezentant al personalului de ordine şi siguranţã, limita maximã a mãsurii de siguranţã se majoreazã cu un an.
ART. 38
(1) Uciderea unei persoane în arena sportivã ori a unui spectator constituie infracţiune şi se pedepseşte potrivit legii penale.
 (2) În cazul prevãzut la alin. (1) se dispune faţã de învinuit ori inculpat mãsura de siguranţã a interzicerii accesului la competiţiile sau jocurile sportive pe o perioadã de la 6 ani la 10 ani.
———-
Alin. (2) al art. 38 a fost modificat de pct. 40 al art. I din LEGEA nr. 10 din 6 ianuarie 2012 publicatã în MONITORUL OFICIAL nr. 21 din 11 ianuarie 2012.
ART. 39
(1) Distrugerea, degradarea ori aducerea în stare de neîntrebuinţare a scaunelor sau a altor elemente de mobilier, a instalaţiilor de orice fel, a amenajãrilor interioare, a cablajului electric, a echipamentelor şi instalaţiilor de telecomunicaţii sau de supraveghere video din incinta arenei sportive, precum şi distrugerea, deteriorarea sau degradarea imobilelor din incinta bazei sportive constituie infracţiune şi se pedepseşte potrivit legii penale.
(2) În cazul prevãzut la alin. (1) se dispune faţã de învinuit ori inculpat mãsura de siguranţã a interzicerii accesului la competiţiile sau jocurile sportive pe o perioadã de la un an la 3 ani.
———–
Alin. (2) al art. 39 a fost modificat de pct. 41 al art. I din LEGEA nr. 10 din 6 ianuarie 2012 publicatã în MONITORUL OFICIAL nr. 21 din 11 ianuarie 2012.
(3) Dacã distrugerea a fost sãvârşitã asupra unui bun aparţinând forţelor de ordine sau asupra personalului de ordine şi siguranţã, se dispune faţã de învinuit ori inculpat mãsura de siguranţã a interzicerii accesului la competiţiile sau jocurile sportive pe o perioadã de la 2 ani la 4 ani.
———–
Alin. (3) al art. 39 a fost modificat de pct. 41 al art. I din LEGEA nr. 10 din 6 ianuarie 2012 publicatã în MONITORUL OFICIAL nr. 21 din 11 ianuarie 2012.
    ART. 40
(1) Portul de armã, fãrã drept, în incinta arenei sportive constituie infracţiune şi se pedepseşte potrivit legii penale.
(2) În cazul prevãzut la alin. (1) se dispune faţã de învinuit ori inculpat mãsura de siguranţã a interzicerii accesului la competiţiile sau jocurile sportive pe o perioadã de la 3 ani la 5 ani.
———–
Alin. (2) al art. 40 a fost modificat de pct. 42 al art. I din LEGEA nr. 10 din 6 ianuarie 2012 publicatã în MONITORUL OFICIAL nr. 21 din 11 ianuarie 2012.
 ART. 41
(1) Manifestãrile sãvârşite în arena sportivã prin care se exprimã dispreţ pentru însemnele României sau pentru emblemele sau semnele de care se folosesc autoritãţile constituie infracţiune şi se pedepseşte potrivit legii penale.
(2) În cazul prevãzut la alin. (1) se dispune faţã de învinuit ori inculpat mãsura de siguranţã a interzicerii accesului la competiţiile sau jocurile sportive pe o perioadã de la un an la 5 ani.
————
Alin. (2) al art. 41 a fost modificat de pct. 43 al art. I din LEGEA nr. 10 din 6 ianuarie 2012 publicatã în MONITORUL OFICIAL nr. 21 din 11 ianuarie 2012.
 Art. 42
(1) Fapta spectatorului care sãvârşeşte în incinta arenei sportive acte sau gesturi, profereazã cuvinte ori expresii sau se dedã la orice alte manifestãri prin care se aduce atingere bunelor moravuri sau se produce scandal ori se tulburã în alt mod ordinea publicã constituie infracţiune şi se pedepseşte potrivit legii penale.
 (2) În cazul prevãzut la alin. (1) se dispune faţã de învinuit ori inculpat mãsura de siguranţã a interzicerii accesului la competiţiile sau jocurile sportive pe o perioadã de la un an la 3 ani.
———–
Alin. (2) al art. 42 a fost modificat de pct. 44 al art. I din LEGEA nr. 10 din 6 ianuarie 2012 publicatã în MONITORUL OFICIAL nr. 21 din 11 ianuarie 2012.
 (3) În cazul în care prin fapta sãvârşitã se tulburã grav ordinea publicã în incinta arenei sportive, se dispune faţã de învinuit ori inculpat mãsura de siguranţã a interzicerii accesului la competiţiile sau jocurile sportive pe o perioadã de la 2 ani la 4 ani.
———–
Alin. (3) al art. 42 a fost modificat de pct. 44 al art. I din LEGEA nr. 10 din 6 ianuarie 2012 publicatã în MONITORUL OFICIAL nr. 21 din 11 ianuarie 2012.
ART. 43
(1) Participarea la o încãierare între mai mulţi suporteri în incinta arenei sportive constituie infracţiune şi se pedepseşte potrivit legii penale.
(2) În cazul prevãzut la alin. (1) se dispune faţã de învinuit ori inculpat mãsura de siguranţã a interzicerii accesului la competiţiile sau jocurile sportive pe o perioadã de la un an la 3 ani.
———–
Alin. (2) al art. 43 a fost modificat de pct. 45 al art. I din LEGEA nr. 10 din 6 ianuarie 2012 publicatã în MONITORUL OFICIAL nr. 21 din 11 ianuarie 2012.
(3) În cazul în care, în cursul încãierãrii, s-a cauzat o vãtãmare a integritãţii corporale sau a sãnãtãţii unei persoane, se dispune faţã de învinuit ori inculpat mãsura de siguranţã a interzicerii accesului la competiţiile sau jocurile sportive pe o perioadã de la 2 ani la 4 ani.
———–
Alin. (3) al art. 43 a fost modificat de pct. 45 al art. I din LEGEA nr. 10 din 6 ianuarie 2012 publicatã în MONITORUL OFICIAL nr. 21 din 11 ianuarie 2012.
ART. 44
(1) Mãsura de siguranţã a interzicerii accesului la competiţiile sau jocurile sportive se dispune şi în cazul infracţiunilor prevãzute la art. 32, 33, 35-39 şi 41-43, sãvârşite de cãtre spectatori înainte şi dupã desfãşurarea competiţiei ori jocului sportiv în afara arenei sportive, pe timpul afluirii/defluirii cãtre/de la aceasta, precum şi al infracţiunilor sãvârşite de cãtre spectatori pe timpul deplasãrii organizate, în grup, cãtre/de la localitatea unde se desfãşoarã competiţia sau jocul sportiv ori pentru infracţiunile sãvârşite în legãturã cu o competiţie sau un joc sportiv.
    (2) În cazurile prevãzute la alin. (1), perioadele pentru care se dispune faţã de învinuit ori inculpat mãsura de siguranţã a interzicerii accesului la competiţiile sau jocurile sportive sunt cele stabilite pentru fiecare infracţiune în parte.
————
Art. 44 a fost modificat de pct. 46 al art. I din LEGEA nr. 10 din 6 ianuarie 2012 publicatã în MONITORUL OFICIAL nr. 21 din 11 ianuarie 2012.
ART. 45
(1) Ameninţarea sãvârşitã nemijlocit sau prin mijloace de comunicare directã împotriva unui reprezentant al forţelor de ordine, lovirea sau orice alte acte de violenţã, vãtãmarea corporalã sau vãtãmarea corporalã gravã a acestuia, dacã acesta se aflã în exerciţiul funcţiunii pe timpul asigurãrii ordinii publice cu ocazia desfãşurãrii unei competiţii sau a unui joc sportiv ori pe timpul intervenţiei pentru restabilirea ordinii publice în astfel de situaţii sau pentru fapte îndeplinite în exerciţiul funcţiunii, anterior prezentate, constituie infracţiune şi se pedepseşte potrivit legii penale.
 (2) În cazurile prevãzute la alin. (1) se dispune faţã de învinuit ori inculpat mãsura de siguranţã a interzicerii accesului la competiţiile sau jocurile sportive pe o perioadã de la 2 ani la 6 ani.
———–
Alin. (2) al art. 45 a fost modificat de pct. 47 al art. I din LEGEA nr. 10 din 6 ianuarie 2012 publicatã în MONITORUL OFICIAL nr. 21 din 11 ianuarie 2012.
 (3) Aceeaşi mãsurã de siguranţã se dispune şi împotriva celor care sãvârşesc infracţiunile prevãzute la art. 180-182, 189 şi 193 din Codul penal împotriva soţului, copiilor ori pãrinţilor unui reprezentant al forţelor de ordine, în scop de intimidare sau de rãzbunare pentru actele ori faptele îndeplinite în exerciţiul funcţiunii, în situaţiile prezentate la alin. (1).
———–
Alin. (3) al art. 45 a fost modificat de pct. 47 al art. I din LEGEA nr. 10 din 6 ianuarie 2012 publicatã în MONITORUL OFICIAL nr. 21 din 11 ianuarie 2012.
 ART. 46
Constatarea infracţiunilor prevãzute în prezenta lege se face de cãtre jandarmi şi poliţişti.
 CAP. VI
 Interzicerea accesului la competiţii sau la jocuri sportive
   ART. 47
(1) În cazul sãvârşirii contravenţiilor prevãzute la art. 22 lit. c), d) şi e), precum şi la art. 23, agentul constatator aplicã în sarcina contravenientului sancţiunea contravenţionalã complementarã de interzicere a accesului la competiţiile sportive de genul celor la care acesta a sãvârşit contravenţia.
(2) Sancţiunea contravenţionalã complementarã se consemneazã de cãtre agentul constatator în procesul-verbal de constatare şi sancţionare a contravenţiei, alãturi de sancţiunea contravenţionalã principalã aplicatã.
  (2^1) Punerea în executare a sancţiunii contravenţionale complementare se face începând cu ziua imediat urmãtoare înmânãrii sau comunicãrii procesului-verbal de constatare a contravenţiei.
———–
Alin. (2^1) al art. 47 a fost introdus de pct. 48 al art. I din LEGEA nr. 10 din 6 ianuarie 2012 publicatã în MONITORUL OFICIAL nr. 21 din 11 ianuarie 2012.
(3) Împotriva procesului-verbal prevãzut la alin. (2) contravenientul poate face plângere.
(4) Plângerea îndreptatã împotriva procesului-verbal nu suspendã executarea sancţiunii complementare.
(5) La cererea petentului, instanţa de judecatã învestitã cu soluţionarea plângerii poate dispune, prin încheiere, suspendarea executãrii sancţiunii contravenţionale complementare.
   ART. 48
 În cazul în care o persoanã, cu ocazia desfãşurãrii unei competiţii sau a unui joc sportiv ori în legãturã cu acesta, a sãvârşit o faptã prevãzutã de legea penalã potrivit art. 31-45, instanţa de judecatã sau, dupã caz, procurorul ia faţã de aceasta mãsura de siguranţã a interzicerii accesului la competiţiile sportive de genul celor la care fapta a fost sãvârşitã.
———–
Art. 48 a fost modificat de pct. 49 al art. I din LEGEA nr. 10 din 6 ianuarie 2012 publicatã în MONITORUL OFICIAL nr. 21 din 11 ianuarie 2012.
  ART. 49
  (1) Pe parcursul urmãririi penale, mãsura de siguranţã a interzicerii accesului la competiţiile sportive de genul celor la care fapta a fost sãvârşitã se ia faţã de fãptuitor în mod provizoriu în momentul începerii urmãririi penale.
    (2) În cuprinsul rezoluţiei de începere a urmãririi penale se precizeazã genul competiţiilor şi jocurilor sportive la care îi este interzis învinuitului sã participe şi perioada în care îi este interzisã participarea.
    (3) În cazul în care rezoluţia de începere a urmãririi penale este emisã de organul de cercetare penalã, procurorul, prin confirmarea propunerii prin rezoluţie motivatã, dispune şi luarea mãsurii de siguranţã. Dispoziţiile alin. (2) se aplicã în mod corespunzãtor.
    (4) Durata mãsurii de siguranţã dispuse în cursul urmãririi penale este de pânã la 6 luni. Termenul curge de la data primirii/comunicãrii rezoluţiei de cãtre/cãtre învinuit.
    (5) Dacã, la împlinirea acestui termen, dosarul penal nu a fost soluţionat, procurorul dispune prelungirea mãsurii de siguranţã cu un nou termen.
    (6) Luarea mãsurii de siguranţã pe parcursul urmãririi penale este obligatorie pentru organul de urmãrire penalã, indiferent de gravitatea faptei, de pedeapsa aplicabilã în cazul acestei infracţiuni sau de comportamentul ori atitudinea învinuitului faţã de fapta sãvârşitã sau faţã de urmãrirea penalã.
    (7) Aplicarea mãsurii de siguranţã a interzicerii accesului la competiţiile sportive de genul celor la care fapta a fost sãvârşitã se suspendã pe durata reţinerii sau arestãrii preventive a învinuitului.
———–
Art. 49 a fost modificat de pct. 50 al art. I din LEGEA nr. 10 din 6 ianuarie 2012 publicatã în MONITORUL OFICIAL nr. 21 din 11 ianuarie 2012.
ART. 50
 (1) Împotriva rezoluţiei de începere a urmãririi penale prin care s-a dispus şi mãsura de siguranţã a interzicerii accesului la competiţiile sportive de genul celor la care fapta a fost sãvârşitã învinuitul poate face plângere cu privire la luarea acestei mãsuri în termen de 3 zile de la primire sau comunicare, la instanţa competentã sã judece cauza în primã instanţã. Instanţa se pronunţã asupra plângerii printr-o încheiere, care nu este supusã niciunei cãi de atac.
    (2) Instanţa dispune asupra menţinerii sau revocãrii mãsurii de siguranţã, prin încheiere, cu citarea învinuitului, prezenţa procurorului fiind obligatorie. Lipsa învinuitului legal citat nu împiedicã efectuarea judecãţii.
    (3) Când constatã cã mãsura este ilegalã sau nu este justificatã, instanţa dispune revocarea ei.
    (4) Plângerea învinuitului împotriva mãsurii de siguranţã nu este suspensivã de executare.
    (5) Dosarul se restituie procurorului în termen de 24 de ore de la soluţionarea plângerii.
———–
Art. 50 a fost modificat de pct. 51 al art. I din LEGEA nr. 10 din 6 ianuarie 2012 publicatã în MONITORUL OFICIAL nr. 21 din 11 ianuarie 2012.
    ART. 51
(1) Dacã în cursul urmãririi penale procurorul dispune scoaterea de sub urmãrire penalã în condiţiile art. 11 pct. 1 lit. b) şi art. 10 alin. (1) lit. b^1) din Codul de procedurã penalã sau încetarea urmãririi penale în condiţiile art. 11 pct. 1 lit. c) şi art. 10 alin. (1) lit. f), g), h) şi i^1) din Codul de procedurã penalã, dosarul se înainteazã instanţei competente sã judece cauza în primã instanţã, pentru a se pronunţa, prin sentinţã, cu privire la aplicarea, menţinerea sau revocarea mãsurii de siguranţã a interzicerii accesului la competiţiile sportive.
    (2) Perioada pentru care se dispune mãsura nu poate depãşi termenele maxime prevãzute la art. 31-45 pentru fiecare infracţiune în parte.
    (3) Sentinţa instanţei poate fi atacatã cu recurs, în termen de 3 zile de la pronunţare, pentru cei prezenţi, şi, respectiv, de la comunicare, pentru cei lipsã. Dosarul va fi înaintat instanţei de recurs în termen de douã zile. Dispoziţiile art. 50 alin. (2) şi (3) se aplicã în mod corespunzãtor.
    (4) Dupã soluţionarea recursului dosarul se restituie procurorului competent în termen de cel mult douã zile de la soluţionare.
———–
Art. 51 a fost modificat de pct. 52 al art. I din LEGEA nr. 10 din 6 ianuarie 2012 publicatã în MONITORUL OFICIAL nr. 21 din 11 ianuarie 2012.
  ART. 52
(1) Pe perioada judecãrii cauzei, instanţa dispune, dacã este cazul, luarea faţã de inculpat a mãsurii de siguranţã provizorii a interzicerii accesului la competiţiile sportive de genul celor la care fapta a fost sãvârşitã.
    (2) Instanţa dispune asupra aplicãrii mãsurii de siguranţã provizorii, prin încheiere, cu citarea inculpatului, prezenţa procurorului fiind obligatorie. Lipsa inculpatului legal citat nu împiedicã efectuarea judecãţii.
    (3) Încheierea trebuie sã precizeze genul competiţiilor şi jocurilor sportive la care îi este interzis inculpatului sã participe şi perioada în care îi este interzisã participarea.
    (4) Încheierea poate fi atacatã odatã cu fondul cauzei.
    (5) Dispoziţiile art. 49 alin. (4)-(6) se aplicã în mod corespunzãtor.
———–
Art. 52 a fost modificat de pct. 53 al art. I din LEGEA nr. 10 din 6 ianuarie 2012 publicatã în MONITORUL OFICIAL nr. 21 din 11 ianuarie 2012.
ART. 53
(1) Prin hotãrârea care soluţioneazã fondul cauzei instanţa se pronunţã şi asupra luãrii mãsurii de siguranţã definitive, precizând totodatã durata acesteia şi genul competiţiilor şi jocurilor sportive la care îi este interzis fãptuitorului sã participe.
    (2) Hotãrârea este supusã cãilor de atac potrivit dreptului comun.
———–
Art. 53 a fost modificat de pct. 54 al art. I din LEGEA nr. 10 din 6 ianuarie 2012 publicatã în MONITORUL OFICIAL nr. 21 din 11 ianuarie 2012.
 ART. 53^1
    (1) Instanţa de judecatã sau organul de urmãrire penalã comunicã punctului naţional de informare pentru manifestãri sportive din cadrul Inspectoratului General al Jandarmeriei Române hotãrârea sau, dupã caz, ordonanţa ori rezoluţia prin care s-a dispus aplicarea, menţinerea sau revocarea mãsurii de siguranţã a interzicerii accesului la unele competiţii ori jocuri sportive în sarcina unui învinuit sau inculpat.
    (2) În termen de 3 zile de la comunicarea procesului-verbal de constatare a contravenţiei prin care a fost aplicatã o sancţiune contravenţionalã complementarã de interzicere a accesului unui spectator la competiţii sportive, Poliţia Românã şi poliţia localã comunicã, din oficiu, punctului naţional de informare pentru manifestãri sportive o copie a procesului-verbal.
———–
Art. 53^1 a fost introdus de pct. 55 al art. I din LEGEA nr. 10 din 6 ianuarie 2012 publicatã în MONITORUL OFICIAL nr. 21 din 11 ianuarie 2012.
ART. 53^2
    (1) Persoanele faţã de care s-a dispus mãsura interzicerii accesului sub forma mãsurii de siguranţã de naturã penalã au obligaţia ca, pe timpul desfãşurãrii jocurilor sportive pentru care s-a dispus mãsura, sã se prezinte la cel mai apropiat sediu al poliţiei, jandarmeriei sau poliţiei de frontierã.
    (2) În acest sens, dupã aplicarea mãsurii de siguranţã, unitatea de jandarmi competentã teritorial îi notificã celui în cauzã aceastã obligaţie, ocazie cu care îi sunt comunicate acestuia urmãtoarele:
    a) o prezentare a competiţiilor sau jocurilor sportive pentru care se aplicã mãsura de siguranţã, precum şi a locurilor şi datelor de desfãşurare a acestora;
    b) o prezentare a celor mai apropiate sedii ale poliţiei, jandarmeriei şi ale poliţiei de frontierã faţã de domiciliul sau, dupã caz, reşedinţa celui în cauzã;
    c) identitatea monitorilor de securitate care gestioneazã situaţia clubului sportiv al cãrui susţinãtor este cel în cauzã şi numerele de telefon la care aceştia pot fi contactaţi;
    d) o prezentare a eventualelor sancţiuni aplicabile în cazul încãlcãrii interdicţiei sau obligaţiei prevãzute la alin. (1).
    (3) În situaţia în care cel în cauzã, din diferite motive, nu se poate prezenta la cel mai apropiat sediu al poliţiei, jandarmeriei sau poliţiei de frontierã pe timpul desfãşurãrii unui joc sportiv pentru care s-a dispus mãsura interzicerii accesului, acesta are obligaţia de a contacta telefonic unul dintre monitorii de securitate indicaţi la alin. (2) lit. c), pentru a-i comunica motivul neprezentãrii şi locul în care se aflã.
    (4) Neprezentarea la cel mai apropiat sediu al poliţiei, jandarmeriei sau poliţiei de frontierã pe timpul desfãşurãrii unui joc sportiv pentru care s-a dispus mãsura interzicerii accesului, precum şi identificarea celui în cauzã într-un alt loc decât cel comunicat monitorului de securitate constituie contravenţie şi se sancţioneazã cu amendã de la 500 lei la 1.500 lei sau prestarea a 120-200 de ore activitãţi în folosul comunitãţii.
    (5) Procedurile de primire a suporterilor faţã de care sa dispus mãsura interzicerii accesului la competiţii şi jocuri sportive care se prezintã la sediul poliţiei, jandarmeriei sau poliţiei de frontierã se stabilesc prin ordin al ministrului administraţiei şi internelor.
———–
Art. 53^2 a fost introdus de pct. 55 al art. I din LEGEA nr. 10 din 6 ianuarie 2012 publicatã în MONITORUL OFICIAL nr. 21 din 11 ianuarie 2012.
ART. 54
Interzicerea accesului sau participãrii la unele competiţii ori jocuri sportive, indiferent dacã a fost dispusã sub forma unei mãsuri de siguranţã sau sub forma unei sancţiuni contravenţionale complementare, se aplicã atât competiţiilor şi jocurilor sportive desfãşurate în ţarã, cât şi celor desfãşurate în strãinãtate.
ART. 55
(1) Inspectoratul General al Jandarmeriei Române, prin punctul naţional de informare pentru manifestãri sportive, constituie, în condiţiile legii, baza de date cu persoanele sancţionate pentru faptele sãvârşite în legãturã cu competiţiile şi jocurile sportive.
(2) Dupã declararea competiţiilor şi jocurilor sportive, unitatea de jandarmi competentã teritorial comunicã organizatorilor competiţiei sau jocului sportiv datele de identitate ale persoanelor cãrora le-a fost interzis accesul la competiţia sau jocul sportiv.
ART. 56
În cazul jocurilor sportive cu caracter internaţional, desfãşurate în strãinãtate, cluburile, prin intermediul responsabililor de ordine şi siguranţã, înştiinţeazã unitatea de jandarmi competentã teritorial despre intenţia oricãror persoane, împotriva cãrora s-a dispus mãsura interzicerii accesului, de a se deplasa în ţara unde are loc jocul sau competiţia sportivã în cauzã.
 ART. 57
În situaţia în care existã indicii cã persoane împotriva cãrora s-a dispus mãsura interzicerii accesului intenţioneazã sã participe la o competiţie sau joc sportiv în afara graniţelor ţãrii, punctul naţional de informare pentru manifestãri sportive comunicã datele de identificare ale acestora organismelor de aplicare a legii din ţara unde urmeazã sã se desfãşoare jocul sportiv.
   Art. 58
(1) În situaţia organizãrii unei competiţii sau a unui joc sportiv internaţional, punctul naţional de informare pentru manifestãri sportive solicitã organismelor de aplicare a legii din ţara de origine a spectatorilor strãini comunicarea de date şi informaţii cu privire la spectatorii care prezintã risc sau faţã de care s-a dispus mãsura interzicerii participãrii la competiţii ori jocuri sportive.
(2) În situaţia în care un organizator român organizeazã o competiţie sau un joc sportiv internaţional şi primeşte, prin intermediul ofiţerului de informare, date despre intenţia unor spectatori strãini de a participa la competiţia ori jocul sportiv în cauzã, faţã de care organismele de aplicare a legii din ţara de origine au dispus mãsura interzicerii accesului acestora la astfel de competiţii sau jocuri sportive, are dreptul, ca mãsurã administrativã, sã nu le permitã accesul.

Du-te sus

Acest site foloseste cookie-uri. Prin continuarea navigarii sunteti de acord cu modul de utilizare a acestor informatii si cu politica de utilizare a cookie-urilor. Afla detalii aici.

Politica de utilizare a Cookie-urilor

Cookie-urile sunt fișiere mici de text care sunt stocate pe computer, tabletă sau telefon mobil atunci când vizitezi un website. Cookies sunt standard industrial si sunt folosite de cele mai multe site-uri, inclusiv de cele administrate de noi, usurand accesul permament al unui utilizator la un site. Aceasta tehnologie ne permite sa adaptam siteul la nevoile dvs. Daca nu doriti informatii colectate prin utilizarea de Cookies, exista in multe browsere un procedeu simplu care va permite sa respingeti sau sa acceptati caracteristicile/functiile Cookies. Dar va rugam sa retineti ca Cookies ar putea fi necesare pentru a va putea furniza anumite facilitati ale serviciilor noastre online.

Google Analytics este instrumentul de analiză care ajută proprietarii de site-uri și de aplicații să înțeleagă cum interacționează vizitatorii cu proprietățile lor. Google Analytics poate folosi un set de cookie-uri pentru a culege informații și pentru a raporta date statistice privind utilizarea site-ului, fără a trimite la Google date care identifică vizitatorii.

„euCookie” este un cookie prin care retinem daca utilizatorul a acceptat modul de utilizare al cookie-urilor.

panduriics.ro foloseste cod pentru monitorizarea traficului oferit de trafic.ro.

Puteti evita cookie-urile schimband setarile browser-ului dumneavoastra. De asemenea puteti sterge cookie-urile existente. Va rugam sa cititi in sectiunea “ajutor “ a browserului cum sa procedati pentru a afla mai multe despre cookies, inclusiv cum sa vedeti setarile acestora si modul de a le gestiona si a le sterge.

Închide